KWA CAMBRIDGE STORES BADINGA ABASEBENZI ABAWU 2000
Gauteng (bhala u 1)
Limpopo (bhala u 2)
Mpumalanga (bhala u 3)
Free State (Bhala U 4)
North West (Bhala U 5)
Western Cape (Bhala U 6)
KwaZulu Natal (Bhala U 7)
Northern Cape (Bhala U 8)
Eastern Cape (Bhala U 9)
Positions:
•Cashiers
•Cleaners
•CCTV Monitors
•Drivers
•Forklifters
•General Workers
•Packers
•Securities
R4 000 – R5 500
Kumele Ube No Grade 7-12
Uzosebenza Ne (Overtime)
Khomenta Ngo ” HELP”
Kungabuyelwanga Kuwe Emvakwa 48 (Hours) Ubowazi Awuphumelelanga
Ku Applaywa Ngalendlela Elandelayo :
1. Ukhomenta u “HELP”
2. Bese Ushera I Post Kuma Groups Ayi 25 Kuya Phezulu
ZULU : Sawubona Syakubongela Uzokhethwa Ukuthi Uthole Lomsebenzi, Ukuze Uwuthole Manje Lomsebenzi Sicela Ushere Le Post Kuma Groups Okuwo Awu 25 Noma Ngaphezulu Utshele Nabanye Bayishere
Masuqedile ukushera Siphe Inamba Yakho Kwi Inbox, Sokufonela Noma Sikuthumelele i SMS Mayelana Nalomsebenzi
Ngena Kwi Link Ukuzu Applayele Umsebenzi
Qaphela: Asisoze Sakfonela Sacela Imali
Abalandela imigomo ilabo abaqashwayo
ENGLISHE : Please kindly Share this post in many facebook groups that you joined and tell others to share it. After you have finished sharing it on groups please send us your phone number we will call you about the job.
Thank you!
No Cheating Please, The Ones Who Shared Alot Will Receive A Call Today. Currently the best person Shared To 44 Groups, You Can Use Different Facebook Accounts To Share In Groups
NB:we will never ask for any fee, if someone calls you and ask for a fee,Don’t pay that fee But Report That Person To Us

Apply for this job
Share this job