Imisebenzi yoku cleaner esibhedlela nase clinic – aplaya la
A JOB GUARANTEED FOR 40 YEARS PLUS MONTHLY BONUS, MEDICAL AID AND PENSION……….
HERE ARE PERMANENT AND TEMPORARY JOBS FOR YOU……
Salary: R13 000  a month depending on the position
Grade 10 to 12 accepted
18 years and older
Uzosebenza Ne (Overtime)
Khomenta Ngo ” HELP”
Uma Kungabuyelwanga Kuwe Emvakwa 48 (Hours) Ubowazi Awuphumelelanga
Ku Applaywa Ngalendlela Elandelayo :
1. Ukhomenta u “HELP”
2. Bese Ushera I Post Kuma Groups Ayi 10 Kuya Phezulu

Apply for this job
Share this job